Persondatapolitik

1. For at du kan handle med os via webshoppen har vi brug for følgende almindelige personoplysninger; Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
Nice Wear indsamler og opbevarer dine personlige oplysninger og samtlige data, som du oplyser os ved tilmelding til nyhedsbreve, ved oprettelse af din kundekonto og ved afviklingen af dit køb. Dine data indsamles og opbevares som ikke krypterede data (bankoplysninger krypteres altid).
Nice Wear behandler dine oplysninger fortroligt og bruger dem udelukkende for at kunne levere nyheder og varer til dig og for at gøre indkøbsoplevelsen nem for dig.
Vi videregiver kun dine oplysninger til tredje mand for så vidt dette er tilladt ifølge loven og nødvendigt for afvikling af aftaler eller afregning. Som en del af bestillingsafviklingen modtager for eksempel de tjenesteudbydere, der anvendes af os (f.eks. transportvirksomheder og banker), de nødvendige data til afvikling af bestilling og ordrer. De således videregivne oplysninger må udelukkende anvendes af vores tjenesteudbydere til opfyldelse af deres opgaver i denne forbindelse.
2. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1
3. Idet der indhentes og behandles en række oplysninger, som det er muligt at henføre til dig, har Nice Wear i sin egenskab af dataansvarlig en række forpligtelser over for dig, ligesom du har en række rettigheder. Disse forpligtelser og rettigheder er fastlagt i persondataforordningen. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
4. Som registreret hos Nice Wear, har du altid ret til og mulighed for indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig, ligesom du kan gøre indsigelse mod en registrering og til hver en tid kan få slettet din registrering igen ved henvendelse til Nice Wear, henvendelse i forbindelse hermed rettes til: cnl@nicewear.dk. Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at skrive eller ringe til os.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
5. Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige for afvikling af aftaler og senest 2 år efter sidste ordre. Vi kan behandle oplysningerne længere i anonymiseret form.
6. Den dataansvarlige er indehaver Christina Nygaard-Larsen, cnl@nicewear.dk
Nice Wear
Torvegade 1
7160 Tørring
Danmark
Tlf. 93 98 78 33
e-mail: cnl@nicewear.dk
CVR nr. 24 98 78 33
7. Ved at registrere dig, accepterer du, at Nice Wear behandler data og oplysninger om dig, som beskrevet i dette dokument.
Klagemulighed
8. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.

Nice Wears persondatapolitik er senest opdateret den 19. maj 2018​